Форум Прометей  

Още теми »

   

Кой е тук?  

В момента има 124  гости и няма потребители и в сайта

   

ВХОД  

   

Посетители  

Брой прегледи на статиите
699312
   

Рецензия

Детайли

Преди да споделим наблюдения

 

"Символно-аналитични наблюдения” не е учебно помагало по литература или история на културата, макар материалите да притежават стойността на научното познание и биха могли да бъдат от огромна помощ за учещите през целия си живот. Базират се на сериозни дълго годишни изследвания,всеки от материалите е с избран научен подход - система без празнини, но и без излишна тежест. Езикът е ясен, разбираем, тезата открита. Това, което знае авторката, читателят научава без усилия.

Но това е една малка част от ценността на книгата. Мария Чулова споделя богатата си култура, а не преподава знания. Оттук нататък започват размислите, по-дълбокото изследване от най-общото и познатото, до което можем да достигнем, използвайки и други материали. Още от самото заглавие, авторката открито заявява, че става дума за наблюдения, т.е. за нещо преди всичко субективно, но, именно чрез тази форма, тя превръща своя читател в свой събеседник, в свой приятел по интелект, провокира го към размишления. Чрез фактите и описанията на своите наблюдения, тя изказва размислите си, живи и емоционални, въпреки строгостта на темите. Неизбежно този, който я чете и който се чувства по-скоро в компанията й, отколкото разгърнал нейна книга, започва да си припомня наученото преди това, запълва пропуските си, но най-важното: започва да размишлява с нея. На места все едно чете свои мисли и неща, които би си помислил, ако животът не беше насочил размислите му другаде. На места не е съгласен, но започва да размишлява защо не е съгласен и четенето преминава в една въображаема дискусия, след която усещането е, че е по-богат. Тук има опит в мисленето, в отношението към мисленето и към ценностите на самото мислене. Тук има едно искрено съпоставяне на себе си, на своята сетивност и личност с вековното и оцелялото през вековете непреходно.

       „Символно-аналитични наблюдения” не е и сборник философски и естетически студии. Всеки материал поотделно може да се определи жанрово като такава, но в самото си съчетание, излизат от рамките на научния маниер. Основна причина: книгата е твърде малка за енциклопедичните интереси в нея , а и интелекта на авторката им. Студиите прескачат от епоха в епоха. От предмет на една хуманитарна наука в друга. Литературно критически, културно исторически, ценностни, естетически, до съвременни социално-психологически по най-натежалите, най-наболелите теми, каквато е агресията сред учениците. Всеки от материалите има конкретните си цели, без този интелектуален колорит да разкъсва по какъвто и да е било начин основната структура на книгата, да създава чувство за кич и да превръща размислите в еклектична каша.

Най-точно може да се опредили “Символно-анилитични наблюдения” с нелитературния термин: ковчеже с ценности. Защото е точно това. Ценностите на един живот, събирани и обгрижвани с голяма любов, наследени от вековете ценности - духовни ценности. С истинска екзистенциална стойност и за авторката и за немалкото души като нея, все още живеещи в България, все още търсещи и откриващи себе си и извън бита, непримирими с ограниченията му. Личности, оценяващи обезцененото, истинско богатство, завещано ни от вековете. Авторката ви кани на гости при своето богатство, за да го сподели с вас. Да изживеете заедно радостта от него. Да го умножите заедно.

       Няма място тук да отделя достойното внимание за перипетиите в живота и. За това е необходим цял роман. Сама жертва на интриги в системата на образованието, преминала през тежки изпитания заради агресията. Човек, срещу чиято необикновена воля е оказван целият натиск на съвременния социален бит. Човек, преминал пред десетки тежки препятствия, които биха възпрели един завинаги, друг сломили, трети направо убили и стотици хиляди отчаяли. Тя не е галеник на съдбата, а срещу светлите и или просто човешки стремежи винаги е имало съпротива. А това, което е в книгата й то пак е животът й, духовната му страна, нейната духовна биография.

Докато разлистваш книгата, чувството е, че си в машина на времето, която те носи през вековете. Мария Чулова е като гид, който те развежда в Музей на непреходните ценности - от младостта към съзряването на цивилизацията, така също се срещате с литературна критика от нейната ранна младост към настоящето. В един живот сякаш се събират хиляди години. Това е своеобразна изповед и на един млад наш съвременник и на един дух връстник на всички времена, с който не можеш да не откриеш близост.

Поканила те е в света на идеите, където онова, което я е убивало, тук е само онова, което я е направило по-силна. Приключението на четенето си заслужава, след него няма как да не се почувстваш по-богат!

                                                                     Стефан Кръстев

15 юли 2012 г.