Форум Прометей  

Още теми »

   

Кой е тук?  

В момента има 76  гости и няма потребители и в сайта

   

ВХОД  

   

Посетители  

Брой прегледи на статиите
748298
   

ЗОВ

Детайли

Как стои въпросът със здравните осигуровки в България и Канада ?

 

Преди няколко години Регистърът на здравната каса беше към Национален осигурителен институт (НОИ). Националната агенция по приходите (НАП) нямаха достъп до информацията за здравния статус на здравно осигурените лица. Така се оказа, че години наред НАП ни издава удостоверения за това, че нямаме данъчни задължения, подпечатани от началника  на Териториалната дирекция на НАП в Пловдив или от негово име.

“Когато преди 4 години получих парадоксалното твърдение от НАП, че съм дължала една здравна осигуровка от 2000 година, получих и “твърде ценното сведение” за това, че същата е олихвена със 100%. Тогава намерих всички удостоверения от НАП за последните години, които включват и 2000 г., където се твърдеше, че нямам данъчни задължения към националния бюджет.”

Така 10 години по-късно хора без задължения се оказват задължени без да знаят за това. Личният избор на осигурения е или да приеме бремето на това задължение, което му идва изненадващо, или да подаде жалба в НАП, че години наред са издавали документи с невярно съдържание, като са ги уверявали в това, че нямат никакви задължения. Разбира се, че при един съдебен процес НАП имат преимуществото на едно юридическо представителство, което ще защити тази измамна, както се оказва кауза, а гражданите ще заплатят разходите по делото и горчивите начисления за данъци!

Всички безработни трябва да плащат здравни осигуровки и ако не платят само 3 месеца, те изпадат от системата за оказване на здравна помощ. А, ако те не се осигурят здравно и навреме, за всеки един ден се трупат лихви. И, ако работодателят престане да внася здравни осигуровки при прекратяване на трудови взаимоотношения, то работникът в някой следващ тежък и неочакван ден изненадващо получава известие да изплати осигуровките си наведнъж, заедно с лихвите. Оказва се, че работникът не получава от работодателя в много случаи осигуровки, както когато възнаграждението му е под 260 лв. По граждански договор месечните доходи варират и се получава това ощетяване и лишаване на хората от здравни права.

Още по-сложно (страшно) се изправя въпросът с тези граждани, които са работили в чужбина по трудов договор и са загубили здравно осигурителните си права в България, защото липсва информация за вноските им в страните от Европейския съюз и извън него, и се оказва, че трябва да си платят вноските за изминалите години, за да получат правата си за лекуване в България. 

За тъжен за нас, българските граждани, пример, всеки канадски гражданин е осигурен здравно - системата се казва “ОХИП” - без значение дали работи – няма и не е задължен да плаща здравно осигурителни вноски. Системата включва безплатни прегледи, достъп до всички специалисти и до всички здравни заведения, както и лабораторни и други изследвания. В нашата “честита и социална” Родина има еднократна здравна карта, но за една година и трябва непременно да бъдем здравно осигурени, докато в Канада няма нужда от осигуровка и гражданинът може да бъде обслужен и от частни клиники. Операциите са безплатни.

НАП проверяват всеки безработен у нас за 2010 година, а тези, които са заявили, че имат надвнесен данък, са проверявани за периода от 2005 г. до 2010 г. Всеки задължен трябва да предостави заверено копие или оригинал от всички документи, чрез които са извършени плащания. Масово проверяват за изплатени хонорари от телевизионни и други игри. Често директорите на телевизионните продукции не издават навреме служебни бележки за дохода и затрудняват гражданите в задължението им да декларират доход. По-този начин, при последваща проверка, данъчнозадължените лица имат да доплащат и за дубликати от документи за предходните пет-шест години. Безработните, които не са платили здравните си осигуровки през 2010 г., а са подали данъчна декларация, ще бъдат задължени да си платят осигуровките. НАП почти не възстановяват суми. В България има възможност работещите да се осигуряват в частен фонд, но трябва да предплатят осигурителните си вноски за шест месеца и годишно се получава, че предплащат 311 лева. Имат право на въстановяване на разходите в 320 лечебни заведения в страната. Този тип осигуряване се различава от застраховането по тълкуването на понятието „застрахователно събитие” при здравната застраховка и нужда от здравна помощ при здравната осигуровка.

                                                                                          Мария Чулова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успешна ли беше изложбата АГРА-2011?           

 

Мисля, че и тази, и миналогодишната изложба бяха много по-слаби от предишните!

Защо?

Една от основните причини е високата наемна цена в евро на кв. м. изложбена площ.Това отблъсна най-големите вносители на модерна техника. Друга не по-малко съществена причина е слабата организация на бизнес информацията, което се дължи на лош маркетинг от страна на собствениците на панаира. Те нямат дори квалифицирани професионалисти в тази сфера.

Не на последно място беше селективното деление на журналистите, т.е кои да влязат и кои не! Отблъснати бяха или не беше дадена възможност на сериозни печатни и електронни медии да са осведомени и да отразят качествено и пълно събитието. Определено ще кажем, че МП Пловдив – АД няма пресцентър. За това си има конкретен виновник – Катя Янева ръководител на звено “Пресцентър”, която заема всички длъжности тъй като бяха освободени всички добри журналисти от миналите години. Госпожата е доказана номенклатурна личност- дъщеря на полковник от ДС, журналистка която през годините не допускаше в изданията, където беше гл. редактор нито един колега с демократично мислене.

На тазгодишната АГРА доминираше леката селскостопанска техника – малогабаритни тракторчета българско производство, редосеялки също родно производство и прикачен инвентар, което показва за липсващи тенденции за развитие на големи земеделски стопанства. Хубавото беше, че тази техника за дворни стопанства се предлагаше на достъпни цени.

Атракцията на АГРА 2011 беше частната програма “АГРОБАРТЕР”. Такава програма за първи път се дискутираше и предлагаше на българско селскостопанско изложение досега. Програмата дава възможност на частните земеделски производители със стопанства от 5000 дка нагоре да станат собственици на големи машини срещу 30% от реколтата за срок от 3 години.

 

                                                            Христо Казашки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евгений Абрамович Баратинский

 

 

***

       Духа болящ лекува песнопение

И на хармонията тайнствената власт.

       Най-тежко ще изкупи заблуждение,

       Ще укроти бушуващата страст.

 

Душата на певеца стройно кат полита,

Тя опростена става от греховна скръб.

      Тъй чистотата на поемата честита,

      Дари света в причастната си длъб.

 

                 Превела: Елена Коматова