Форум Прометей  

Още теми »

   

Кой е тук?  

В момента има 143  гости и няма потребители и в сайта

   

ВХОД  

   

Посетители  

Брой прегледи на статиите
758556
   

Общински детски комплекс

Детайли

През учебната 2016 - 2017 година учителката по английски език Мария Чулова ще работи с ученици от 1.-12.класове.

Според проекта за прием ще има 6 групи в съответни възрастови групи:

1. ученици от 1.-3.класове, които ще учат по учебника Excellent - 2;

2. ученици от 3.-4.класове, които ще учат по учебника Excellent - 3;

3. ученици от 5.клас, които ще учат по учебника Up beat - Elementary;

4. ученици от 6.-7. клас, които ще учат по учебника Up beat - Pre-Intermediate

5. ученици от 8.-10.клас, които ще учат по учебника Up beat - Pre-Intermediate, Gold FCE

6. ученици от 11.-12.клас, които ще учат по учебника Gold FCE; Maximizer; Просвета подготовка за матурата по английски език, помагалата за олимпиада на издателство "Летера".

Групите са с минимален състав от 13 ученици. Няма зададени рамки за максималния им състав.

Има свободни места - 12, има кандидати, които не са посочили името на преподавателя и няма как да бъдат предадени техните заявления за включване в група.

Предвидени са две временни групи, които са за допълнителни часове на редовните ученици от постоянните групи.

Пловдив

бул. "Шести септември" № 193

ОДК

тел. 0894 37 47 98 - ст. учител по английски език Мария Чулова

Списък на учениците от начален курс

Собствено

Бащино

Фамилно

Место-

рождение

Училище и клас

Александър

Атанасов

Христов

София

СОУ „Св. Патриарх Евтимий” – 3 кл.

Алисия

Жорова

Брезелиева

Гр. Девин

СОУ „Св. Климент Охридски” – 3 кл.

Божидар

Рангелов

Бръмбаров

Пловдив

СОУ „Св. Константин Кирил Философ” – 4 кл.

Виктор

Антонов

Толев

Пловдив

ОУ „Райна Княгиня” – 2 кл.

Виктор

Валентинов

Костов

Пловдив

ОУ „Райна Княгиня” – 2 кл.

Едис

Мехмед

Халил

Пловдив

ОУ „Георги Бенковски” – 3 кл.

Златина

Веселинова

Калинчева

Пловдив

ОУ „Душо Хаджидеков” – 1 кл.

Иван

Красимиров

Иванов

Пловдив

СОУ „Димитър Матевски” – 3 кл.

Надежда

Христова

Кисова

Пловдив

ОУ „Екзарх Антим Първи” – 2 кл.

Николета

Живкова

Зарзопова

Пловдив

СОУ „Димитър Матевски” – 2 кл.

Лука

Николаев

Луканов

Пловдив

СОУ „Димитър Матевски” – 3 кл.

Слави

Живков

Зарзопов

Пловдив

СОУ „Димитър Матевски” – 2 кл.

Мария  Христова Благоева - гр. Пловдив, НУ "П. Р. Славейков" - 4. клас

Списък на учениците от начален курс, които ще учат в школата по английски език по 3 част на учебника Excellent при учител Мария Чулова.

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

Месторождение

Училище и клас

Ангел

Стефанов

Николаев

Пловдив

СОУ „Димитър Матевски” – 4 кл.

Александър

Цветков

Георгиев

Пловдив

ОУ „Екзарх Антим Първи” – 3 кл.

Атанас

Веселинов

Калинчев

Пловдив

ОУ „Душо Хаджидеков” – 4 кл.

Димитър

Николаев

Колев

Пловдив

СОУ „Димитър Матевски” – 4 кл.

Елена

Данчева

Желева

Пловдив

СОУ „Димитър Матевски” – 4 кл.

Ива

Красимирова

Бирова

Пловдив

СОУ „Димитър Матевски” – 4 кл.

Ивайло

Юлиянов

Черакчиев

Пловдив

СОУ „Черноризец Храбър” -  4 кл.

Ивилин

Петров

Чехларски

Пловдив

СОУ „Димитър Матевски” – 4 кл.

Йоана

Стоянова

Докова

Пловдив

СОУ „Димитър Матевски” – 4 кл.

Жанет

Николаева

Илиева

Пловдив

СОУ „Димитър Матевски” – 4 кл.

Калоян

Иванов

Фингаров

Пловдив

ОУ „Екзарх Антим Първи” – 4 кл.

Константин

Тодоров

Груев

Пловдив

СОУ „Димитър Матевски” – 4 кл.

Цветелин

Насер

Хауа

Пловдив

СОУ „Димитър Матевски” – 4 кл.

Списък на учениците от среден курс, 5 клас, които ще учат в школата по английски език на Мария Чулова през учебната 2016-2017 г.

Собствено

Бащино

Фамилно име

Месторождение

Училище и клас

Ангел

Александров

Сребчев

Пловдив

НУМТИ „Добрин Петков” – 5 кл.

Антония

Николова

Петрова

Пловдив

СОУ „Св. Патриарх Евтимий” – 5 кл.

Валентин

Веселинов

Кехайов

Пловдив

ОУ „Екзарх Антим I” – 5 кл.

Георги

Георгиев

Драгийски

Пловдив

СОУ „Димитър Матевски” – 5 кл.

Даниел

Николаев

Брайков

Пловдив

СОУ „Димитър Матевски” – 6 кл.

Димитър

Валентинов

Трендафилов

Пловдив

СОУ „Св. Патриарх Евтимий” – 5 кл.

Красимир

Бойков

Узунов

Пловдив

СОУ „Любен Каравелов” – 5 кл.

Лили

Петкова

Киркова

Пловдив

ОУ „Душо Хаджидеков” – 6 кл.

Мария

Николаева

Таскова

Пловдив

СОУ „Димитър Матевски” – 5 кл.

Никол

Николаева

Илиева

Пловдив

СОУ „Димитър Матевски” – 6 кл.

Рада

Бориславова

Ковачева

Пловдив

ОУ „Райна Княгиня” – 5 кл.

Стоян

Георгиев

Драгийски

Пловдив

СОУ „Димитър Матевски” – 5 кл.

Тихомир

Тихомиров

Минчев

Пловдив

ОУ „Райна Княгиня” – 5 кл.

Up beat - Elementary, Longman and Pearson.

Списък на учениците от среден курс, 6-7 клас, които ще учат английски език в ОДК с учител Мария Чулова

Мартин

Дончев

Кънчев

Пловдив – СОУ „Димитър Матевски” – 7 клас

Мария

Левон

Пакосян

Пловдив - ОУ „Душо Хаджидеков” – 7 кл.

Марям

Файез

Иншеид

Пловдив – СОУ „Симон Боливар” – 7 кл.

Стоян

Стоянов

Мечев

Пловдив  - ОУ „Душо Хаджидеков” – 7 кл.

Кристина - ОУ "Княз Александър Първи" - 7 кл.

Учениците ще учат по учебника Up beat - Pre-Intermediate. Има 9 свободни места за ученици от 6-7 клас.

Списък на учениците от горен курс, 8-10 клас, които ще учат по FCE Gold; Up beat - Pre-Intermediate

Атанас

Светлинов

Димов

Пловдив

СОУ „Св.Патриарх Евтимий” – 11 кл.

Богдан

Пламенов

Гердаников

Пловдив

ГХП „Св. св. Кирил и Методий” – 8 кл.

Викторио

Жоров

Брезелиев

Гр. Девин

ПГЕЕ – Пловдив, 9 кл.

Габриел

Бориславов

Йочков

Пловдив

ПГБТ – 9 кл.

 Габриела

Пловдив

 ГХП "Св. св. Кирил и Методий" - 9. клас

Димитър

Стоянов

Димитров

Пловдив

ПГБТ – 9 кл.

Калина

Димитрова

Сотирова

Пловдив

ОМГ „Акад. Кирил Попов” – 9 кл.

Кристиан

Иванов

Георгиев

Пловдив

ЕГ „Иван Вазов” – 10 кл.

Мария

Мариянова

Чонова

Пловдив

ЕГ „Пловдив” – 10 кл.

Никола

Димитров

Великов

Пловдив

ЕГ „Иван Вазов”  - 8 кл.

Радослава

Радкова

Андреева

Пловдив

СОУ „Св. Патриарх Евтимий” – 9 кл.

Симеон

Алдинов

Шекеров

Пловдив

ЕГ „Иван Вазов”  - 11 кл.

Има три свободни места.

Списък на учениците от 11-12 клас, които ще се подготвят за матурата по английски език.

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

Месторождение

Атанас

Георгиев

Пеевски

Пловдив

Георги

Неделчев

Петров

Пловдив

Георги

Тодоров

Георгиев

Пловдив

Гергана

Робертова

Скелинова

Пловдив

Евгени

Насков

Русев

Пловдив

Емо

Малинов

Льотев

Кричим

Кристиан

Атанасов

Станев

Пловдив

Мартин

Любомиров

Христозов

Пловдив

Никола

Илиев

Донков

Пловдив

Синан

Тунджай

Али

Пловдив

Има три свободни места за 11-12 клас.

Проявили са желание за включване Иванка Петрова - 8 клас, Емо Запрянов - 9 кл., Стефани Пунгерова - 11 кл., Виктория Кикьова - 12 кл. и др., които не са подали заявления в Общинския детски комплекс.