Форум Прометей  

Още теми »

   

Кой е тук?  

В момента има 44  гости и няма потребители и в сайта

   

ВХОД  

   

Посетители  

Брой прегледи на статиите
758459
   

Адвокатите протестират

Детайли

През годините юристите са били подлагани на политическа репресия. Преди Коледа НС обсъждаше период, в който арестуваните да не могат да се свързват с близки и дори с юристи. Това прилича на вековните мъчения за изтръгване на самопризнания.

Сериозни адвокати написаха отворено писмо, което се разпространи чрез няколко уебсайта, а аз го открих чрез профила на адв. Александър Пелев.

 Ето отвореното писмо за актуалните проблеми при правото на юридическа защита и сигурност на адвокатите и подписалите го, както са изпратени:

До Председателя на ВАдвС

До Главния прокурор на РБ

До Министъра на правосъдието

До Висшия съдебен съвет

До Омбудсмана на Република България

До Съюза на юристите в България

Уважаеми госпожи и господа,

През последните дни станахме свидетели на груби и незаконосъобразни посегателства срещу адвокатската независимост и неприкосновеността на адвокатските книжа и кореспонденция. Тази безцеремонна намеса в защитена от Закона дейност и територия се случи с прокурорски искания, съдебни актове и в присъствието на следователи, служители от ДАНС и МВР! Бяха обискирани /претърсване с цел изземване/ в работен ден адвокатска кантора, а след това и домовете на столични адвокати. Част от нашите колеги бяха привикани и за разпит в следствието в късни нощни часове. Със съдебни актове на съдии от СпНС беше позволено да се изземват книжа, документи и електронни носители на информация от адвокатска кантора и въпреки възраженията на представител на Софийския адвокатски съвет, следовател и представители на полицията проведоха тези действия. Член 33 от Закона за Адвокатурата беше прегазен! Още повече, че никой от държавните органи провели тези действия не счете за нужно да обясни тяхната необходимост и защо същите са извършени в „условията на неотложност“! Важно тук е уточнението, че обискираните и разпитвани колеги са проверявани във връзка с отношенията им и книжата, свързани с работата им с техни клиенти. Претърсването и изземването в помещения, ползвани от адвокати, при участието на поемни лица без правни познания, препятства възможността им да преценят кои книжа и електронни данни съдържат информация, представляваща адвокатска тайна и участието на такива лица не представлява достатъчна гаранция срещу произволно нарушаване на закона.

В същото време, преди по-малко от месец, пред дома и кантората бяха разлепени некролози, обявяващи смъртта на друг наш колега, който се явява защитник по важни и ресурсни дела, включително по едно нашумяло дело в същия Специализиран наказателен съд. Тези некролози бяха показани по всички национални телевизии, но това не стана повод Прокуратурата да се самосезира и да проведе разследване по явно престъпно действие, съдържащо в себе си заплаха за живота на адвокат Ирен Савова! Имаме информация, че по гражданските дела на същия наш колега се оказва недопустим натиск от страна на Прокуратурата, като до съда се изпращат съобщения за образувани проверки и досъдебни производства срещу неизвестен извършител.

Припомняме също, че преди време се стигна дори до присъда срещу адвокат за негова пледоария в съдебна зала, като едва след остра декларация на ВАдвС и искане на Главна прокуратура, производството беше възобновено и колегата беше оправдан.

Реакцията на Съвета на Софийската адвокатска колегия и ВАдвС беше навременна, но не ясно адресирана и без конкретни искания към отговорните държавни органи в защита на правата на адвокатите. Ето защо, от името на над 200 колеги, обединени в най-голямата доброволна адвокатска общност, настояваме за следното:

Главният прокурор да разпореди незабавна проверка за дейността на подчинените му прокурори от СППР по случая и има ли нарушение на Закона за Адвокатурата с тези техни искания и действия. За резултатите от тази проверка да бъде информиран ВАдвС и ВСС. Да се даде и обяснение, кое е налагало извършването на действия в адвокатски офис „при неотложност“. Главният прокурор да отговори има ли данни за извършено престъпление в случая с разлепените некролози на адвокат Савова!

Висшият съдебен съвет, чрез Инспектората си, да разпореди проверка на действията на Прокуратурата и Съда, както и да изиска съдебните актове, с който същите действия са разрешени в адвокатска кантора, за да прецени има ли нарушение на Закона и от съдиите, издали съдебните актове.

Висшият Адвокатски съвет да сезира официално Прокуратурата и ВСС за незаконосъобразните действия и нарушената адвокатска неприкосновеност и тайна на кореспонденцията, както и да поиска незабавното им преустановяване, с копие до Омбудсмана, по повод нарушените права и на гражданите, субект на правната защита, както и до Международния Адвокатски съюз.

Омбудсманът да назначи проверка на самостоятелно основание по случая, с оглед косвено нарушените права на българските граждани, клиенти на тези адвокати, след което да запознае ВАдвС, ВСС и НС с нейните заключения.

Настояваме проверките да бъдат извършени в едномесечен срок, а Главният прокурор и ВСС да се разпоредят незабавно да се преустанови нарушението на Закона за Адвокатурата и да се гарантира адвокатската неприкосновеност и тайна в отношенията с клиентите!

Ако това не стане, си запазваме правото да предприемем съответните протестни действия в защита на правата на адвокатите и на гражданите – техни клиенти.

Както казваше прокойният проф. Живко Сталев: „Държава без закони е равно на организирана престъпност.“

Подписали:

. адв. Георги Ванев Стоянов, АК Бургас, личен № 1900010140;

адв. Ирина Цветкова Цветкова, АК Разград, личен № 1000016072;

адв. Мария Михайлова Георгиева, АК Благовград, личен №1600020527;

адв. Ани Стефанова Канева, АК Ямбол, личен № 1600000386;

адв. Владимир Михайлов Дончев, АК Пловдив, личен №1200016840;

адв. Явор Валентинив Харизанов, САК. личен № 1500520310;

адв. Радостина Георгиева Александрова, ТАК, личен №1500009577;

адв. Методи Росенов Димов, АК Благоевград, личен № 1200055027;

адв. Лазар Христов Кондов, САК, личен № 1600133710;

адв. Невена Николова Христова, АК Варна, личен № 1800068890;

адв. Петя Лилова – Георгиева, САК, личен № 1000497910;

адв. Силвия Ангелова Минчева, САК, личен №1000623710;

адв. Галина Пеева Пенчева, АК Добрич, личен № 1200003793;

адв. Силвия Мартинова Севдалинова, АК Силистра, личен №1300013875;

адв. Ива Петкова Петкова, САК, личен № 1700502210;

адв. Мила Николова Попова, АК Стара Загора, личен №1900020560;

адв. Павлина Димитрова Георгиева, АК Добрич, личен №1000020393;

адв. Ани Стефанова Петкова, личен № 1500014547;

адв. Адриан Димитров Хаджииванов, АК Хасково, личен №1000037863;

адв. Биляна Георгиева Петачка, АК Благоевград личен №1700052327;

адв. Стефан Ангелов Левашки, АК Пловдив, личен № 1200080040;

адв. Красимир Петров Киряков, АК Варна, личен №1400146990;

адв. Александрина Тотева Танева, ПАК, личен №1600000523;

адв. Ани Венкова Бонева, АК Варна, личен № 1900002490;

адв. Стойчо Димитров Гогов, САК, личен №4800158510;

адв. Милена Найденова Найденова, АК Варна, личен №1300064390;

адв. Деница Венциславова Колева – Корновска, АК Варна, личен №1300123390;

адв. Стела Цветкова Христоскова, САК, личен № 1900498610;

адв. Татяна Борисова Кюркчиева, АК Плевен, личен № 1700029458;

адв. Ана Босолова, САК, личен № 1800448210;

адв. Петър Светославов Даскалов, АК Стара Загора, личен №1800026560;

адв. Катя Жечева Русева, ВАК, личен № 1100050390;

адв. Ивелин Василев Димитров, АК Варна, личен № 100043590;

адв. Добромира Полименова, АК Бургас, личен № 1000065880;

адв. Гинка Стоянова Желязкова, АК Варна, личен № 1300020690;

адв. Герман Германов, АК Варна, личен № 1400020390;

адв. Емил Александров Георгиев, САК, личен № 1500637610;

адв. Пламен Стоянов Велчев, АК Варна, личен №1100078490;

адв. Станимир Георгиев Иванов, АК Ямбол, личен № 1300013286;

адв. Вангел Динев Колев, АК Пловдив, личен № 1400099440;

адв. Мариана Славчева Митова, САК, личен №1900080810;

адв. Галина Стоянова Серафимова, АК Варна, личен №1900017490;

адв. Виолета Борисова Манолова, САК, личен №1500405810;

адв. Кети Стефанова Бозукова – Пеева, АК Сливен, личен №1700019188;

адв. Милена Димитрова Павлова, АК Сливен, личен № 1200023588;

адв. Венелина Светлинова Фотева, АК Бургас, личен №1300005680;

адв. Десислава Георгиева Дикова – Кайцанова, АК Видин, личен № 110000363;

адв. Димитър Стоянов Марев, АК Смолян, личен № 1700010147;

адв. Иванка Емилова Георгиева, САК, личен № 1300002510;

адв. Явор Иванов Калчев, АК Варна, личен № 1900114490;

адв. Валя Гетова, АК Плевен, личен № 1800006358;

адв. Христо Илиев Минчев, АК Бургас, личен № 1100078680;

адв. Теодора Димитрова Стоичкова, ВАК, личен № 1300098390;

адв. Мария Геренска, АК Благоеврад, личен № 1000054127;

адв. Татяна Любомирова Иванова, АК Бургас, личен № 1000050080;

адв. Георги Кънчев Михов, БАК, личен №1300009480;

адв. Гергана Неделчева Георгиева – Маджарова, АК Стара Загора, личен № 1700007860;

адв. Христо Бончев Бонев, АК Габрово, личен № 1800004253;

адв. Пепа Кръстева Пеневилова, САК, личен № 10005112110;

адв. Марияна Величкова Попова, САК, личен №1500313210;

адв. Ваня Йорданова Пълова, АК Кюстендил, личен № 1800033825;

адв. Кристина Славеева Лялева, САК, личен №1100039410;

адв. Мая Симеонова, АК Хасково, личен № 1800042063;

адв. Стела Николова, ВАК, личен № 1400091990;

адв. Райна Венциславова Василева, АК Благоевград, личен №4700011627;

адв. Татяна Тодорова Енчева, АК Бургас, личен № 1400044880;

адв. Момчил Момчилов, АК Бургас, личен №1600030780;

адв. Даниела Денчева, АК Добрич, личен №.1300004993;

адв. Асен Цветков Асенов, САК, личен № 1500140310;

адв. Пепа Марникас, САК, личен №.1100304010;

адв. Теодора Златанова Аджелева, АК Стара Загора, личен №1800044060;

адв. Калин Илиев Горанов, АК Варна, личен № 1000049290;

адв. Тодор Райчев Божков, АК Пловдив, личен № 1900094840;

адв. Теодор Артуров Божинов, САК, личен № 1000236010;

адв. Светослав Огнянов Симеонов, САК, личен № 1300036510;

адв. Петър Славов, САК, личен №.1500431110;

адв. Росен Пенчев Рашков, САК, личен № 4000158710;

адв. Елица Буенова Саркисова – Коцинова, САК, личен №1000435310;

адв. Йонка Димитрова Баирева, АК Варна, личен № 1100047890;

адв. Дора Иванова Симеонова, САК, личен № 1400341810;

адв. Тодор Манолов Димов, АК Пловдив, личен № 1400113240;

адв. Зорница Петрова, АК Кюстендил, личен №1300010325;

адв. Ирина Палева, САК, личен №1200637410;

адв. Людмила Костова Христова, САК, личен № 1200172210;

адв. Албена Комитова, САК, № 1900170410;

адв.Анна Стоянова Димитрова, АК Бургас, личен № 1700001780;

адв. Петьо Димитров Славов, САК, личен №1000022810;

адв. Николина Василева – Петкова, САК, личен № 1100226010;

адв. Стефания Гичева, САК, личен № 1700138710;

адв. Ваня Андонова Стоянова, САК, личен № 1500630410;

адв. Гергана Петрова Севова – Василева, ВАК, личен №1800020290;

адв. Тодор Георгиев Станев, САК, личен № 1000642710;

адв. Анатолий Леков, АК Хасково, личен № 1600012463;

адв. Ивелина Владимирова, ВАК, личен № 1200044190;

адв. Георги Петров Вълев, АК Варна, личен № 1500019490;

адв. Светослав Маринов Григоров, САК, личен № 1300642610;

адв. Росица Ангелова Кирова, АК Перник, личен №1000024423;

адв. Георги Божков Коев, ВАК, личен № 1700018490;

адв. Искра Немчева, АК Благоевград, личен №1500014927;

адв. Велик Гогов, АК Благоевград, личен № 1900049227;

адв. Меглена Иванова Иванова, САК, личен №1100380010;

адв. Стоян Марев, АК Смолян, личен № 1600007947;

адв. Борислав Станков Вълчев, САК, личен №1300351010;

адв. Диляна Стефанова Стойкова, АК Шумен, личен №1400004197;

адв. Румяна Георгиева Манковска, AК Варна личен № 1200084090;

адв. Даниела Павлова Андреева, САК, личен №1100246510;

адв. Николай Христов Казаков, САК, личен № 1700685810;

адв. Елисавета Маринова Соколова, САК, личен №1000231810;

адв. Пламен Кирилов Киров, САК, личен № 1000355710;

адв. Мария Ив. Димитрова, ВАК, личен № 1900130090;

адв. Стоян Бойков Петков, САК, личен № 1800560410;

адв. Стефан Стефанов, АК Разград, личен № 1900009272;

адв. Валя Разпопова, САК, личен № 1200199910;

адв. Настя Костадинова Костадинова, АК Варна, личен №1100135590;

адв. Мария Генинска, САК, личен № 1000566610;

адв. Детелина Василева Костадинова, САК, личен № 1000143010;

адв. Тодор М. Янкулов, ПАК, личен № 1500018123;

адв. Наталия Вецова, РАК, личен №1300023370;

адв. Боряна Бошнакова, САК, личен №1000633410;

адв. Ивайло Маджуров, САК, личен № 1700501810;

адв. Румяна Станкова Кацарска, личен № 1200583910;

адв. Мария Райчева, АК Стара Загора, личен № 1000019660;

адв. Анастасия Терзиева, САК, личен №1700096810;

адв. Вихрен Николаев Бъчваров, АК Варна, личен № 1100126290;

адв. Николета Георгиева Лазарова, АК Благоевград личен №1600048627;

адв. Иван Чавдаров, АК Бургас, личен №1000018580;

адв. Камен Ангелов, САК, личен № 1700366710;

адв. Ивалина Кирчева Димитрова, АК Шумен, личен №1700006297;

адв. Милена Колева Димитрова, ВАК, личен № 1000064190;

адв. Теодора Минкова, АК Шумен, личен №1200014497;

адв. Атанас Джонев, личен №1000599910;

адв. Веселина Александрова, АК Пловдив, личен № 1000113340;

адв. Даниела Байданова,САК, личен № 1500354610;

адв. Александър Мановски, АК Кюстендил, личен № 1000000425;

адв. Тодор Езекиев Грозданов, САК, личен № 1800241310;

адв. Розалина Апостолова, САК, личен № 1000425910;

адв. Сава Колев Каров, АК Бургас, личен № 1200038480;

адв. Елена Димитрова Радева, личен № 1200003147;

адв. Лиляна Чокова, АК Пловдив, личен № 1700104140;

адв. Маргарита Славова Калайджиева, САК, личен №.1200112910;

адв. Силвия Паунова, САК, личен № 1400171210;

адв. Ваня Георгиева Ангелова, САК, личен № 1000600910;

адв. Ивайло Ганчев, САК, личен № 1000406910;

адв. Радослав Малинов Миков, САК, личен № 1100683510;

адв. Гани Димитров Митев, САК, личен № 1500654710;

адв. Деляна Валериева, ВАК, личен № 1500146690;

адв. Тезгюл Лютфиева, САК, личен № 1800410410;

адв. Людмила Вълчева, САК, личен № 1100040010;

адв. Ивалина Димитрова, ВАК, личен № 1300148090;

адв. Валентина Велева, ШАК, личен № 1400001897;

адв. Тони Георгиев Вълчев, ВАК, личен № 1100100090;

адв. Елисавета Минкова Димитрова, АК Варна, личен №1500034690;

адв. Снежана Евтимова Иванова, АК Благоевград, личен №1300039127;

адв. Михаела Михайлова Димитрова, САК, личен № 4200165510;

адв. Галин Исаев, САК, личен № 1200514210;

адв. Николай Николов, ШАК, личен № 1700010297;

адв. Деница Димитрова Панайотова, ВАК, личен №1700143790;

адв. Кремена Крумова, личен №.1600566710;

адв. Данчо Стоянов, АК Враца, личен №.1000019130;

адв. Анелия Илиева Райчева, АК Пловдив, личен № 1000003540;

адв. Елена Николова Бистричка, личен № 1400035027;

адв. Ирина Верне, АК Перник, личен № 1200024923,;

адв. Рангел Милушев Бараков, АК Благоевград, личен №1200040027;

адв. Диана Димитрова, САК, личен № 1300451110;

адв. Невена Стефанова, АК Варна, личен № 1100068790;

адв. Петромир Иванов Кънчев, САК, личен № 1900386610;

адв. Петър Панайотов Киряков, САК, личен №1800666510;

адв. Пламен Олегов Петков, САК личен № 1600392310;

адв. Маринела Иванова Петрова – Ашикова, САК, личен №1600619810;

адв. Валя Разпопова, САК, личен № 1200199910;

адв. Валентина Кирова Михова, ВАК, личен № 1500136990;

адв. Ася Манджукова, АК Видин, личен № 1100014837;

адв. Валери Дянков, ВАК, личен № 1000008690;

адв. Станислав Любенов Бахчеванов, АК Пловдив, личен №1600117540;

адв. Стефка Стоянова Пейчева, ВАК, личен № 1100122490;

адв. Красина Славчова Панова, САК, личен №э1000661410;

адв. Кирил Владиславов Янев, САК, личен №э1100559710;

адв. Любомир Константинов Пенчев, САК, личен № 1300572410;

адв. Росина Койчева, САК, личен № 1100160910;

адв. Владислав Янев, САК, личен № 1300160310;

адв. Иглика Николова Станева, АК Добрич, личен № 1100021593;

адв. Невена Николова Христова, АК Варна, личен № 1800068890;

адв. Георги Георгиев Попов, САК, личен №э1200453310;

адв. Емил Емил Георгиев, САК, личен №э1000150710;

адв. Боряна Божкова, САК, личен №э1500215810;

адв. Марияна Димитрова Калчева, САК, личен № 1400447910;

адв. Ищван Йосиф Модра, САК, личен № 1200616510;

адв. Александър Александров Пелев, САК, личен № 1600637310;

адв. Ваня Петрова Симеонова, САК, личен № 1300577710;

адв. Велислав Величков Величков, САК, личен № 1200344710;

адв. Венета Асенова Медарова, АК Благоевград, личен №1700005027.

 

Това обръщение е надпартийно и принципно. Настояваме да му се обърне нужното внимание по същество!